Rezultaty

Bark and Butterflies
Publication by Adrian Palka
Bark and Butterflies
Jan Pałka, Adrian and Kalina Palka's father
Bark and Butterflies
Zygmunt Pałka, Adrian and Kalina's grandfather
Bark and Butterflies
The team, from left to right: Wolfram Spyra, Roksana Vykaluk i Adrian Palka
Bark and Butterflies
The River Cymysz, crossed by Jan and Zygmunt Palka near the end of their journey to Siberia
Bark and Butterflies
Reflecting on many days' train travel, following Jan and Zygmunt's path in 1940
Bark and Butterflies
Lwow - the city where the journey began, once in Poland but now in Ukraine
Bark and Butterflies
Many hours' photography and filming from the train windows ...
Bark and Butterflies
Adrian Palka, having crossed the River Volga, explores the station at Samara
Bark and Butterflies
In the Siberian taiga, local people helped the team trace the final stages of Jan and Zygmunt's journey into captivity
Bark and Butterflies
In the taiga, Jan Palka's face projected onto a team member's hand
Bark and Butterflies
Surrounded by butterflies in the summer taiga
Bark and Butterflies
On the Kresy-Siberia stand at the 'Who Do You Think You Are?' exhibition, Olympia, London

 

Rezultatem wyprawy była instalacja prezentowana na wielu wystawach, konferencje i inne wydarzenia artystyczne oraz publikacja cyfrowa.

Bark and Butterflies installation

  • Centralnym punktem instalacji multimedialnej i wystawyjest drewniany szałas (powyżej), który mógłby być budką strażniczą, schronieniem lub kapliczką. Umieściliśmy w nim walizkę zesłańca pełną kory brzozowej zebranej na Syberii. Instalacja była prezentowana w galeriach i podczas wydarzeń artystycznych, w tym na Konferencji Kresy-Syberia (Warszawa), Kunst am SpreeKnie Festival (Berlin), Klangland Sonic Art Festival (Kasseler Kunst Verein, Kassel, Niemcy) i Coventry Peace Festival (Coventry, Wielka Brytania)..
  • Dwudziestoośmiostronicowy cyfrowy ibuk dokumentuje instalację, podróż przez Syberię, którą Palka z towarzyszącymi mu osobami odbył w 2013 i interwencje artystyczne, które miały miejsce w czasie wyprawy. Obejrzyj tutaj (PDF, 10Mb).

Pogadanki szkolne

Maj 2014. We współpracy z Polskim Ośrodkiem Społecznym (Polish Community Centre) w Coventry Adrian Palka zaprezentował swój projekt dwudziestu pięciorgu dzieciom z polskich rodzin z klasy X Bishops Ullathorne Catholic School.

Czerwiec 2014. Adrian zaprezentował projekt klasie III szkoły podstawowej w Reepham, Norfolk, do której uczęszcza jego córka.

schools talks at Reepham and Coventry

Wystawa Jak myślisz, kim naprawdę jesteś? (Who Do You Think You Are?) Olympia, Londyn

Projekt został zaprezentowany na stoisku fundacji Kresy-Siberia group na wystawie Jak myślisz, kim naprawdę jesteś? Historia rodzinna w lutym 2014. Wystawę zorganizowaną przez National Family History Centre odwiedziło 20 tysięcy osób.

Society of GenealogistsKresy-Siberia stand at Olympia

Publikacja online/archiwum

Strona fundacji Kresy-Syberia. Fundacja Kresy-Syberia to międzynarodowa organizacja charytatywna, której celem jest badanie i upowszechnianie wiedzy o zesłaniach na Syberię z Polski Wschodniej. Dziennik został opublikowany jako skan oraz transkrypcja/tłumaczenie w wirtualnym muzeum Fundacji.

Kresy-Siberia Virtual MuseumKresy-Siberia website

HistoryPin. Wybór zdjęć z projektu został umieszczony na kanale Heritage Lottery Fund All Our Stories (Wszystkie nasze historie), www.historypin.com, globalnej społeczności zajmującej się historią. Kliknij tutaj, aby prześledzić trasę z Dziennika Jana i Zygmunta Pałków.

Archiwum cyfrowe Muzeum Miejskiego w Leeds (Leeds City Museum). Muzeum Miejskie w Leeds zleciło nagranie tekstu dziennika dla swojego archiwum cyfrowego.