Strona główna

Zygmunt Palka; the diary; Jan Palka

W czerwcu 1940 Zygmunt Pałka wraz ze swoim synem Jankiem zostali deportowani przez NKWD ze Wschodniej Polski do obozu pracy przymusowej na Syberii. Zygmunt nie przeżył pracy w obozie, ale Janek przetrwał. Po amnestii w roku 1941 przedostał się na Bliski Wschód i dołączył do polskich jednostek Armii Brytyjskiej, a następnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii, gdzie zmarł w 2008 roku.

W czasie wojny Zygmunt prowadził dziennik, którego część stanowi szczegółowy opis tej strasznej podróży. Janek zatrzymał dziennik i kontynuował go w czasie swojej późniejszej wędrówki wojennej. W 2008 roku jego dzieci, Adrian i Kalina Palka, odziedziczyły dziennik.

W roku 2013 Adrian podążył śladami kolejnych etapów zesłania na Syberię z myślą o zebraniu materiału dla celów edukacyjnych i artystycznych, jak również dla refleksji osobistej. Niniejsza strona internetowa jest zapisem tego projektu.