2013: wyprawa

29 June 1940, Rawa Ruska
... as a result of an NKVD order I found myself on a train from Rawa-Ruska - The Unknown.

photo - July 2013
1 Juky 1940, Lwów
In Lwów and Krasny I can see Staliniec tractors loaded on railway wagons. For agriculture? For the military?

photo - July 2013
4 July 1940, Kijów
Kijów [tr. Kiev] – and crossing the Dnieper. Difficult to get water, yesterday they gave us half a loaf of black bread.

photograph - July 2013
5 July 1940, Kharkhiv
Before evening, we passed Charków [tr. Kharkiv], a row going on in the next wagon.

Photograph - July 2013
7 July 1940, Bałaszow
The steppes, and squalid cottages. Rubbish by the tracks. Houses with no fences or trees, the people in rags.

Photograph - July 2013
8 July 1940, Kuznetsk
Lice, lice, lice, all the time lice. Everybody’s scratching. Impossible to wash. In the wagon packed person to person - 73 of us.

Photograph: 2013
9 July 1940, River Volga
It rained at night, we knew nothing. All asleep. We are going east. We got nothing to eat or drink. We have passed a great river. I'm not sure what it is. It is flowing south.

Photograph: July 2013
10 July 1940, Bashkiristan
We are quite high now, after passing a few stations. Red clay, meadows and wretched birch woods, no fruit trees near the houses and shacks. It's evident that these are cattle farmers - except there are no cattle.

Photograph - July 2013
12 July 1940, Chelyabinsk
No people could be seen in the villages. Only women were working in the fields.

Photograph: July 2013
11 July 1940, Zlatoust
A large settlement. A factory by the river Ay. Houses scattered throughout the hills. No fruit trees. Forests of pine and birch. A mountainous region with mountain rivers. People were fishing with a net.

Photograph: July 2013
Bijsk, 16 July 1940
We are standing at the station, still locked up. It is now the eighteenth day of our mobile imprisonment. We are endlessly halted, not given food or drink. The children are squealing with hunger and thirst.

Photograph: July 2013
19 July 1940, River Cumysz
It is difficult to describe yesterday's journey. Uncomfortable, yes, but magnificent, with obstacles. We crossed the river Cumysz. We are sleeping in some kolkhoz, Janek is in the office.

Photograph: July 2013
20 July 1940, Udińsk
It's almost a trackless waste. In the afternoon we arrived at some settlement by a river without a name. We were quartered in the forestry office, and then thrown out in the evening, as the space was needed for women and children.

Photograph: July 2013

Lipiec 2013: śladami wędrówki

W lipcu 2013 Adrian Palka, Wolfram Spyra i Roksana Vykaluk przez sześć dni podróżowali pociągiem śladami dziennika z Lwowa do Bijska w Kraju Ałtajskim na Syberii. Zbierali wrażenia i materiały audiowizualne do swojego artystycznego i edukacyjnego projektu, a w drodze wykonywali interwencje artystyczne.

map of the journey, July 2013

Przepaść między obiema podróżami była nie do pokonania. Dla Adriana Palki sama tylko możliwość ujrzenia miejsc i krajobrazów, przez które podążali jego ojciec i dziadek, stanowiła wystarczająco silny związek z nimi. Jednak częścią projektu zamierzonego wspólnie ze Spyrą i Vykaluk było artystyczne przetworzenie zebranych wrażeń. Dlatego też podczas wyprawy twórczo wykorzystywali swoje doświadczenia poprzez odczytywanie na żywo tekstu dziennika oraz projekcje na żywo.

W roku 1940 Zygmunt i Janek przybyli do Bijska po osiemnastu dniach podróży pociągiem więziennym, w zatłoczonych wagonach, po przebyciu ponad 5 tysięcy kilometrów o niewielkiej ilości jedzenia i wody, trapieni wszawicą. Wyprawa do Bijska w roku 2013 trwała sześć dni w relatywnie komfortowych warunkach. Podążając trasą Kolei Transsyberyjskiej, przebiegała przez wiele miejsc i krajobrazów wspomnianych w dzienniku.

Wyprawa w 2013 roku podążyła tropem dziennika drogą za Bijskiem aż do małej miejscowości Novoloshino (???), gdzie Adrian Palka wraz z towarzyszami podróży zapoznali się z mieszkańcami, którzy, poruszeni ich historią, udzielili im pomocy. Ostatnim etapem wyprawy było zagłębienie się w dzikie lasy rosyjskiej tajgi.